7b9ff9bdb42036ceec42241f6c738cb3.JPG
Име : Димитрий Иванов
Спортове :

Светофар

Специалности : HIIT, Personal Fitness Trainer
Треньорско ниво : V1

Димитрий Иванов Димитров