HANDSTAND

Галерия

Видео

Стойката на ръце балансира тялото в стабилна, обърната вертикална позиция. При основна стойка на ръце, тялото се държи изправено с ръце, разположени приблизително на ширината на раменете и събрани крака.